Harlem Graffiti Mug Blk

$10.00 Regular price $18.00

Chill mug for hot coffee or tea.   White mug wrapped with Harlem Grafitti.    Harlem Pride!

12 oz mug